close
  • donderdag 2 december
Zorg en Zekerheid

Heb ik onnodig chemotherapie gekregen?

Heb ik onnodig chemotherapie gekregen?

Chemotherapie lijkt niet altijd de oplossing als het gaat om een hogere overlevingskans van vrouwen bij borstkanker. De kans op uitzaaiingen wordt er niet zonder meer door verkleind. De juiste test om een zo goed mogelijke kans daarop in beeld te krijgen, is van belang. In ieder geval om een onnodige chemokuur te vermijden. 

Chemotherapie bij borstkanker lijkt een standaard gegeven. Toch meenden onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis jaren geleden al dat chemo niet altijd nodig is. Een nieuw Amerikaans onderzoek bevestigt dat nu ook. 

Chemo is een kuur met veel bijwerkingen

Veel vrouwen bij wie een tumor uit de borst is verwijderd, ondergaan chemotherapie. Een ingrijpende procedure met vaak veel bijwerkingen. Juist daarom is het belangrijk te weten of zo’n chemokuur wel echt nodig is.

Hoe groot is de kans dat een tumor terugkeert 

Chemotherapie wordt gegeven om de kans dat de kanker terugkeert zo klein mogelijk te maken. De zogenaamde overlevingskans. Een chemokuur inzetten gebeurt aan de hand van een test die voorspelt hoe groot de kans is dat een tumor binnen een zekere periode terugkeert. De tijd die daarvoor staat is een jaar. Is die kans klein, dan krijgt iemand geen chemo. Bij een hoge score wordt chemotherapie ingezet. In veel gevallen liggen de kansen daar tussenin en welke keuze moet er dan gemaakt worden? 

Chemotherapie blijkt in veel gevallen niet nodig

Om dit helder te krijgen hebben Amerikaanse onderzoekers ruim 6500 vrouwen negen jaar lang gevolgd, vrouwen uit deze middengroep. De overlevingskansen van de vrouwen die wel en die geen chemo kregen ontliepen elkaar nauwelijks (93,8 procent tegen 93,9 procent bij respectievelijk wel en geen chemo). Het voorschrijven van chemotherapie blijkt dus in veel gevallen niet nodig. 

Mammaprint: test met hoge of lage score

Heb ik dan onnodig chemotherapie gekregen, zouden patiënten kunnen denken. In het verleden is dat misschien wel voorgekomen. Om de kans op overleven binnen een zekere termijn nog scherper te stellen is de MammaPrint ontwikkeld door het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Dit is een genetische test die de kans op uitzaaiingen in beeld brengt. Aan de hand van deze test moet blijken of chemotherapie nodig is of niet. Deze test laat een hoge of lage score zien. Ofwel een hoog of laag risico. 

Geschreven door: Redactie