close
  • donderdag 2 december
Zorg en Zekerheid

Hoe groot is het risico op hartproblemen na een borstkankerbehandeling?

Hoe groot is het risico op hartproblemen na een borstkankerbehandeling?

borstkanker logo

Eén op de zeven vrouwen krijgt borstkanker en wordt daar steeds meer op maat voor behandeld. Maar wat zijn de gevolgen van die behandelingen op de lange termijn, bijvoorbeeld voor het hart?

Omdat vrouwen vaak jarenlang voor borstkanker behandeld worden, is het belangrijk om goed te weten wat de eventuele complicaties op de lange termijn zijn tijdens en na behandelingen, waaronder de kans op hart- en vaatziekten. Met geld afkomstig van onder andere organisaties als Pink Ribbon, werken onderzoekers momenteel aan het ontwikkelen van een voorspellend model.

Het gaat erom dat in te schatten is wat de eventuele gevolgen kunnen zijn van behandelingen voor iedere afzonderlijke patiënt. Denk daarbij aan behandelingen als chemotherapie, immunotherapie en bestraling. Als het risico bekend is, kan de behandeling daar per patiënt nog beter op worden afgestemd. 

Risicoberekening

Het onderzoeksproject bestaat uit gegevens van 23.800 patiënten met verschillende hartziekten. Daaraan gekoppeld zijn er gegevens verzameld over risicofactoren als hoge bloeddruk, diabetes, roken en gewicht en over de stralingsdosis op het hart en de hoeveelheid chemotherapie. Vooral die laatste gegevens zijn voor de onderzoekers van belang. Zij willen een softwareprogramma ontwikkelen die risicoberekening doet, die meegenomen kan worden bij de best mogelijke individuele behandeling. 

Ook mensen die al eerder behandeld zijn, kunnen baat hebben bij de onderzoeksresultaten. Mocht immers een verhoogd risico blijken op hart- en vaatziekten dan kan een gerichte controle soelaas bieden. Hoe eerder zoiets wordt ontdekt, hoe beter de behandeling of andere maatregelen kunnen worden genomen om de kans op deze ziekte zo klein mogelijk te maken. 

Pink Ribbon

Pink Ribbon financiert onderzoek en projecten op het gebied van behandeling, nazorg en langetermijn-effecten. Pink Ribbon gaat ook over bewustwording, waardoor de ervaringen en kennis over borstkanker wordt vergroot. Pink Ribbon maakt sinds 2016 deel uit van KWF Kankerbestrijding.

Geschreven door: Redactie